Maskiner byggda med sunt förnuft helt enkelt.

Enkelhet, Ett ledord hos Factory Cat är enkelhet, en städmaskin som inte är komplicerad krånglar mindre, därför resonerar man att det är bättre att bygga en enklare men robustare maskin med överdimensionerade delar... då håller den längre och krånglar mindre... enkelt, eller hur?

Service, Det är få städmaskiner på marknaden som är så enkla att serva som en Factory Cat, delarna sitter lätt tillgängligt och de sitter alltid ditskruvade med rostfria bultar som inte kan rosta fast.
Factory Cat, serviceteknikerns Favorit!

Rengöring, Städmaskinerna är konstruerade för att vara enkla att göra rent, framförallt så har alla skurmaskiner lättåtkomliga öppna smutstankar som är enkla att skölja ur efter avslutat städpass.
Det är även mycket enkelt att ta ur och rengöra borstar och sugblad på skurmaskinen, den är klar för användning på några få minuter...
Factory Cat, Städarens Favorit!

Körning, De flesta städmaskinerna är datastyrda med förprogrammerade funktioner som förhindrar att man gör fel, våra åkbara skurmaskiner har en Quick-start-knapp som startar städfunktionerna med en knapptryckning.
Vattenmängd och borsttryck är ställbart i fem steg på displayen.
Factory Cat, Förarens Favorit!