Städmaskiner byggda för att användas

Våra städmaskiner byggs för att klara tuff användning, delarna överdimensioneras och konstruktinen förenklas för att städmaskinen ska få en så lång livslängd som möjligt.

Kvalitet är ju subjektivt, vissa tillverkare tycker att det är tillräckligt att en städmaskin klarar garantitiden... Factory Cat arbetar helt annorlunda, deras maskiner är gjora för att fungera i år ut och år in... Det är vad vi kallar kvalitet!

Ett exempel på att kvalitet går först är att man endast använder rostfria bultar i städmaskinen, för att underlätta framtida service.

Ett annat exempel är att man överdimensionerar alla komponenter så att ingen del arbetar hårdare än 70% av sin maxeffekt, på så sätt när man använder en Factory Cat städmaskin på max effekt så finns en rejäl säkerhetsmarginal kvar.

Kvalitet är svårt att bevisa på en helt ny maskin, vi gör det genom att vi erbjuder marknadens bästa garantier, 3 års äkta fabriksgaranti!

Vill du ha ett problemfritt städmaskinsägande,
välj en städmaskin från Factory Cat!